KVALITETSPOLICY

Vi skall uppfylla våra kunders krav och leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet.
Det innebär att vi:

  • ställer upp för våra kunders krav – nöjda kunder kommer tillbaka.
  • Är snabba och flexibla.
  • Är noggranna och strävar mot noll fel.
  • Ständigt förbättrar vårt arbetssätt utifrån krav och ställda förväntningar.
  • Utvärderar och sätter våra kvalitetsmål för att förbättra verksamheten.
  • Uppfyller lagkrav och myndighetsföreskrifter.